Atverti
Krepšelyje prekių: 0

TAISYKLĖS

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios taisyklės (toliau – „Taisyklės“) yra sutartis tarp Pirkėjo ir elektroninę parduotuvę TaupykLengvai.lt administruojančios įmonės UAB "Viskas lengvai", įm.kodas 302810116 (toliau – „TaupykLengvai.lt“), kurios sudarymą ir susipažinimą su Taisyklėmis Pirkėjas patvirtina užsisakydamas mokymo paslaugas per šią elektroninę parduotuvę.

1.2. Šiose Taisyklėse nustatomos šalių teisės bei pareigos, paslaugų įsigijimo ir apmokėjimo už jas sąlygos, šalių atsakomybė bei kitos su pirkimu-pardavimu „TaupykLengvai.lt“ elektroninėje parduotuvėje susijusios nuostatos.

1.3. Pirkti elektroninėje parduotuvėje TaupykLengvai.lt turi teisę:

1.3.1. veiksnūs fiziniai asmenys (pilnamečiai);

1.3.2. nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų amžiaus, turintys tėvų arba globėjų sutikimą, išskyrus atvejus, kai minėti nepilnamečiai savarankiškai disponuoja savo pajamomis;

1.3.3. juridiniai asmenys;

1.3.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

1.4. Pirkėjui įsigyjant paslaugas elektroninėje parduotuvėje TaupykLengvai.lt, yra vadovaujamasi Lietuvos Respublikos teisės aktais.

1.5. Elektroninė parduotuvė TaupykLengvai.lt pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti ar pildyti šias Taisykles, todėl prieš kiekvieną pirkimą Pirkėjas privalo iš naujo susipažinti su šiomis Taisyklėmis.

2. Asmens duomenų apsauga

2.1. TaupykLengvai.lt neperduoda (išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka) Pirkėjo asmens duomenų jokioms trečiosioms šalims, išskyrus prie pirkimo-pardavimo sutarties vykdymo prisidedančius asmenis, kuriems šie duomenys yra būtini sėkmingam pirkimo-pardavimo sutarties įvykdymui bei paslaugų teikimui.

3. Pirkėjo teisės ir pareigos

3.1.Pirkėjas turi teisę pirktielektroninėje parduotuvėje MokykisLengvai.lt nustatyta tvarka, nuosekliai atlikus žemiau nurodytus veiksmus:

3.1.1. pasirinkti norimą įsigyti paslaugą iš pateiktų pasiūlymų;

3.1.2. peržiūrėti visą reikiamą informaciją ir sąlygas;

3.1.3. Paspausti „Įdėti į krepšelį“;

3.1.4. Paspausti „Pirkti“;

3.1.5. Pasirinti „Pirkti asmens vardu“ arba „Pirkti įmonės vardu“.

3.1.6. Suvesti reikiamus duomenis: vardą, pavardę, adresą (užtenka įvesti miesto pavadinimą), pašto kodą (surasti galite Lietuvos pašto svetainėje www.post.lt), el.pašto adresą, telefoną;

3.1.7. Paspausti „Pirkti“;

3.1.8. Paspausti "Atsiskaityti per Paysera"

3.1.9. Pasirinkti priimtiniausią atsiskaitymo variantą ir apmokėti.

3.1.10. Jeigu viskas sėkmingai atlikta - ekrane pasirodys užrašas „Mokėjimas atliktas sėkmingai. Dėkojame!Jūsų užsakymas sėkmingai patvirtintas. Artimiausiu metu su Jumis susisieksime!“

3.1.11. Įsigijus kursus (užsiėmimą) per www.taupyklengvai.lt elektroninę parduotuvę, būtina užsiregistruoti į kursus el.paštu viskaslengvai@gmail.com . Registruojantis šiuo el.paštu būtina nurodyti vardą, pavardę bei kursų (užsiėmimo) pavadinimą.

3.4. Iškilus neaiškumams dėl naudojimosi www.taupyklengvai.lt elektronine parduotuve, pirkėjas turi teisę kreiptis į elektroninę parduotuvę www.taupyklengvai.lt administruojančią įmonę tel. +37063634230 arba el.paštu viskaslengvai@gmail.com

4. Baigiamosios nuostatos

4.1. Šioms Taisyklėms ir bet kokiems iš jų kylantiems ginčams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

4.2. Šalys susitaria kilusius ginčus ar nesusipratimus spręsti derybų būdu, o nesusitarus per 30 dienų, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

4.3. Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės dėl nenugalimos jėgos, kaip tai nustatyta teisės aktais.

Naujienų prenumerata
Mus rasite
Visos teisės saugomos. © 2017